Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce.

Cílem těchto stránek je pootevřít dveře do světa lidí s mentálním postižením.

KDO JSME

NÁŠ TÝM

DENNÍ STACIONÁŘ

TERAPEUTICKÉ DÍLNY

SPOLUPRACUJEME

DOKUMENTY

HISTORIE

POROZUMĚNÍ

NAPSÁNO ŽIVOTEM

PODĚKOVÁNÍ

FOTOGALERIE

KONTAKT

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

poskytuje služby sociální péče prostřednictvím

denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

sídlo společnosti:Školní 737, 357 35 Chodov

telefon: 352 665 992, mobil: 607 718 345

e-mail: info@opschodov.cz

        Denní stacionář Mateřídouška Chodov tel.: 352 665 992                       Sociálně terapeutické dílny Chodov tel.: 352 678 140

Sociálně terapeutické dílny Sokolov tel: 352 668 385

 Aktuální novinky

 aktualizováno: 6.4.15

Výstava k 25. výročí   ●    Návštěva z Německa    ●     Návštěva ministryně  

Hledáte zajímavý dárek? Dárek, který zaručeně potěší i překvapí?

V Obchůdku u Mateřídoušky jich najdete nepřeberné množství.

Šperky, svíčky, mýdla, keramika, textilní doplňky, vyřezávané figurky, ozdoby z papíru ...

 Těšíme se na Vás. Přijďte potěšit sebe i nás.

K.H. Borovského 1267 (přízemí budovy Domova mládeže a jídelny SŠŽ Sokolov).

Otevírací doba: pondělí, středa, pátek od 10.00 - 15.00 hod., mimo tyto dny individuální obsluha na zazvonění.

Etický kodex zaměstnance

Práva lidí s duševním postižením

Malý výkladový slovník

Co zajímavého v Mateřídoušce prožíváme

Důležité upozornění: Tyto webové stránky, kterými Mateřídouška nesměle vstoupila do světa internetu, končí. Doufáme, že se nám podařilo splnit slíbené a pootevřeli jsme vám dveře do světa lidí s postižením, který dokáže překvapit i potěšit zároveň. Pokrok pádí vpřed a na opozdilce nečeká, proto jsme se rozhodli, že nastal čas na změnu.

Aktuální informace najdete na nových stránkách Mateřídoušky.

www.dcmat.cz

Denní stacionář Sokolov - přehled aktuálních informací

Sokolov daruje jídelnu s družinou Sokolov (aktualizace 3.4. 2015)

Získat budovu má nezisková organizace Mateřídouška. Společnost má totiž větší šanci získat dotace na rekonstrukci.

Vedení sokolovské radnice se rozhodlo darovat školní jídelnu s družinou v bývalé 4. základní škole. V budově chce tak podpořit vznik sociálních služeb pro postižené. Zájem avizuje obecně prospěšná společnost Mateřídouška z Chodova. Ta by jako majitel a provozovatel byla oproti městu ve výhodě. Měla by totiž větší šance získat na rekonstrukci budovy dotace. Další informace zde.

Výstava k 25. výročí založení denního stacionáře

V úterý  24. března proběhla vernisáž výstavy 25. kvítků Mateřídoušky, která byla ke zhlédnutí a obdivování od 23.3 do 27.3. 2015 v Městské chodovské galerii Domu dětí a mládeže Bludiště.  Výstava se těšila velkému zájmu, což všechny v Mateřídoušce potěšilo. Výstavou Mateřídouška zahájila rok oslav, který by měl vyvrcholit na začátku listopadu, kdy ve velkém sálu KASSu proběhne celodenní oslavná akce s řadou zajímavých hostů i pestrým programem. Dvacet pět let uteklo jako voda a z ojedinělého nesmělého kvítku Mateřídoušky vykvetla velká a bohatá kytice.    

Návštěva přátel z Léčebně pedagogického centra v Irchenriethu

V pondělí 16. března přijeli do chodovských sociálně terapeutických dílen naši kamarádi z Irchenriethu. Z výměnných návštěv se stala tradice a každá návštěva s sebou přinese příjemné zážitky ze společně stráveného času při nějaké zajímavé pracovní činnosti. Na uvítanou jsme si vzájemně zazpívali. Pak se šlo pracovat do jednotlivých dílen. Letos, protože je právě před Velikonocemi, jsme například pletli pomlázky a při této činnosti jsme se dozvěděli překvapivou věc, že v Irchenriethu a jeho okolí se běžně neví, co je to šupačka a tedy ani to, k čemu se vlastně pomlázky pletou a nač se používají. Kromě pomlázek se vyráběly také korálkové stromky a květinová výzdoba tašek. Každý host si domů odvezl nějaký svůj vlastnoručně zhotovený výrobek. V červenci tohoto roku slaví Léčebně pedagogické centrum v Irchenriethu 50. výročí vzniku a Mateřídouška byla pozvána jako vážený host. Děkujeme za návštěvu i za pozvání.

Návštěva paní ministryně v Mateřídoušce

V pondělí 26. ledna přijela na pozvání rodičů do denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen paní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Paní ministryně si prohlédla denní stacionář a ochotně odpovídala na dotazy rodičů, které především zajímalo, jak bude ministerstvo podporovat ambulantní sociální služby a jak zajistí, aby tyto služby byly dobře dostupné a přijatelně drahé. Paní ministryně přítomné ubezpečila, že hlavní prioritou ministerstva je podporovat služby typu denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen nabízející lidem s postižením možnost žít v rodinném prostředí. Podpora rodinné péče je pro ministerstvo zásadní úkol. V sokolovských sociálně terapeutických dílnách se jí velmi líbil způsob, jakým jsou klienti dílen připravováni na budoucí pracovní uplatnění. Po krátké návštěvě v Chebu paní ministryně navštívila našeho dlouholetého partnera v Irchenriethu v SRN, kde se seznámila s činností léčebně pedagogického centra nabízejícího komplexní péči o děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Podle naše názoru se návštěva vydařila. Paní ministryně odjížděla spokojená a Mateřídoušce poděkovala za její dlouholetou činnost. Velké poděkování patří panu poslanci PhDr. Zdeňku Soukupovi, který návštěvu organizačně zajistil i paní poslankyni Bc. Markétě Wernerové, která se na zajištění návštěvy spolupodílela.

Vánoční besídka

Letošní vánoční besídka byla věnována důležitým událostem, které s sebou každý rok přináší. Jaro je neodmyslitelně spojeno s Velikonocemi a svátkem čarodějů a čarodějnic. Léto patří slunci a na podzim se těší duchové a strašidla. Zima, to je Mikuláš a všemi netrpělivě očekávané Vánoce, svátky splněných přání. My se hlavně těšili na Vánoce, neboť už okny nakukovaly do Mateřídoušky. V pondělí 15. prosince byla generální zkouška pro kamarády z dílen. V úterý 16. prosince besídce tleskali hosté a školáci. Závěrečné vystoupení ve středu 17. prosince bylo věnováno především rodičům a sourozencům. Po středeční besídce se rozdávaly dárky a dostavilo se to pravé vánoční těšení, neboť závěrečné vánoční písně vykouzlily v nejednom oku třpytivou slzu. Děkujeme účinkujícím za krásný a povznášející zážitek.

Návštěva z Německa

Stává se pomalu tradicí, že v listopadu k nám do Mateřídoušky na návštěvu přijíždí naši kamarádi ze Speciálního pedagogického centra z Irchenrithu (Heilpädagogischen Zentrum). Ve středu 22. listopadu kolem desáté zastavily před dílnami v Sokolově dva červené mikrobusy. Po krátkém přivítání se šlo rovnou na věc, tedy do dílen a vyráběly se různé výrobky. V keramické dílně se modelovaly žáby, v truhlářské dílně vznikala dřevěná srdce, v šicí dílně srdce textilní, v dílně arteterapie se zdobila trika a vyráběl se vánoční svícen, v zácvičné kuchyni se peklo vánoční cukroví. Zajímavé opět bylo, že i když jsme si vlastně moc nerozuměli, při práci nám to nějak nevadilo. Kde chyběla slova, nastoupily ruce, jednoduché obrázky a hodně pomáhala dobrá nálada. Každý z hostů si domů odvezl nějaké vlastnoručně vyrobené dílko. Při práci vyhládne a tak po poledni byl pro hosty přichystán oběd a odpolední káva se štrůdlem. Pak se rozdávaly dárky a vzájemně jsme si zazpívali. Milým překvapením byla návštěva bývalého pana ředitele Pschibla, který před více než deseti lety naši nabídku na spolupráci ochotně přijal a patří mu tak velké poděkování, neboť bez jeho přičinění by žádná spolupráce nebyla. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o příjemně strávený den a těšíme se na další návštěvu.

Značka kvality pro denní stacionář

Denní centrum obdrželo na VI. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který pořádala v Táboře ve dnech 9.-10. října Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Značku kvality v sociálních službách pro denní stacionář. Značka kvality v sociálních službách byla v roce 2013 zahrnuta do programu Česká kvalita. Program Česká kvalita je garantován usnesením vlády. Hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole. Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality. Udělení značky kvality vnímáme především jako závazek a pozitivní motivaci pro další činnost denního centra. V budoucnu bychom rádi získali značku kvality i pro sociálně terapeutické dílny. Děkujeme všech pracovníkům denního stacionáře, kteří mají hlavní zásluhu na získání tohoto ocenění. Děkujeme také klientům i jejich rodinám, neboť bez jejich důvěry a podpory by stacionář nemohl zajišťovat a nabízet kvalitní služby.  

Srdce slabším - Stříbrná 2014

Mateřídouška a Srdce slabším - dva pojmy, které patří neodmyslitelně k sobě. Letos se k nim oficiálně přidal pojem další - Nadační fond Ještěřice. Že jste o něm ještě neslyšeli? Brzy budete mile překvapeni, neboť Ještěřice překypují nápady, energií i chutí pomáhat. Dovolím si malé proroctví - věhlas Ještěřic se zanedlouho rozletí Karlovarským krajem jako svěží jarní vítr. Zatím se jim podařilo, po loňské premiéře, úžasně připravit i letošní ročník Srdce slabším, na který dorazil i zajímavý zahraniční host. Drákula mistrně dirigoval "krvavé" předtančení a tančící krvinky k němu obdivně vzhlížely, stejně jako návštěvníci charitativní akce. Mateřídouška v úvodu zazpívala a zatančila. Pak se soutěžilo, tančilo a hodovalo. Dílny napekly výborné cukroví, penzión Márty nabídl "půllitrový" buřtguláš a prodejní stánek Mateřídoušky pestrou škálu zboží. Dražil se šperk, CD s vlastnoručním podpisem interpretky, originální obraz a "upírský" dort jehož cena se vyšplhala přes tisícovku. Všichni se výborně bavili. Závěrečné rozdávání dárků i odhalení Drákulova pokladu bylo přijato s nadšením. Velmi nás potěšil výtěžek charitativní akce, za který všem dárcům i sponzorům děkujeme. Ještě jednou děkujeme Nadačnímu fondu Ještěřice a těšíme se na další spolupráci.         

Další zajímavosti najdete ve FOTOGALERII

 Provoz sociálně terapeutických dílen je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 Provoz Denního centra Mateřídouška, o.p.s. finančními dotacemi podporují:

 

TOPlist PaJa

 

Jsme členem

Asociace poskytovatelů

sociálních služeb ČR

Podílíme se na komunitním

plánování města Chodova

Zdravotní postižení mění životní podmínky člověka, ne však jeho právo na důstojný,

hodnotný a samostatný život.